น้ำผลไม้รวม 10 บ.

เครื่องดื่ม

฿10.00 เหลือ 76 ชิ้น

เครื่องดื่ม นาริตะ 600 มล. 15 บ.

เครื่องดื่ม

฿15.00 เหลือ 29 ชิ้น

น้ำโพลาลิตร

เครื่องดื่ม

฿7.00 เหลือ 301 ชิ้น

ไวตามิลล์

เครื่องดื่ม

฿12.00 เหลือ 410 ชิ้น

น้ำอัดลมเอส(เล็ก)

เครื่องดื่ม

฿15.00 เหลือ 355 ชิ้น

นมกล่อง แลตตาซอย 12 บ.

เครื่องดื่ม

฿12.00 เหลือ 183 ชิ้น

นมเปรี้ยวไอวี่

เครื่องดื่ม

฿12.00 เหลือ 136 ชิ้น

น้ำหวานต้นอ้อ

เครื่องดื่ม

฿35.00 เหลือ 21 ชิ้น

โออิชิ 350 มล. 15 บ.

เครื่องดื่ม

฿15.00 เหลือ 74 ชิ้น